1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Podkarpackie Centrum Innowacji

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Podkarpackie Centrum Innowacji

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach...

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach…