1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (1)

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 22.06.2017 Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. Celem szcz..

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 22.06.2017

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie od godz. 8:00 dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12:00:00 dnia 22 czerwca 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Duże Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w ramach dwóch typów projektu:

  • „Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej”
  • „Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 1.2 (DOC 187 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

293 022 210,21 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 1.2 (DOC 472 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 1.2 (DOCX 850 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie 1.2 (DOCX 232 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin procedury odwoławczej 1.2 (DOC 942 KB)