1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (2)

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (2)

Nabór nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

Nabór nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.