1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (4)

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (4)

Nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje. UWAGA: Nabór wniosków prowadzony jest...

Nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-075/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów Bon na innowacje. UWAGA: Nabór wniosków prowadzony jest…