1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (2)

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (2)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja…