1.2 Internacjonalizacja MŚP (3)

1.2 Internacjonalizacja MŚP (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2018 do 04.09.2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 4 (1/2018) w 2018 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkurs..

PLANOWANY data naboru wniosków od 27.02.2018 do 04.09.2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 4 (1/2018) w 2018 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach danego etapu następuje poprzez zatwierdzenie przez PARP listy projektów ocenionych w ramach każdej rundy konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działania 1.2 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu, w §13.

Pytania i odpowiedzi

Ewentualne pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie POPW w zakładce Centrum pomocy/Kontakt lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93 lub 0 801 332 202.

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja konkursowa