1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (3)

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (3)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs dotyczący projektów w zakresie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych. Konkurs został ogłoszony w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs dotyczący projektów w zakresie wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych. Konkurs został ogłoszony w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś…