1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (12)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (12)

W dniu 29 stycznia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór otwarty (podzielony na rundy) na projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór...

W dniu 29 stycznia 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór otwarty (podzielony na rundy) na projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór…