1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (9)

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (9)

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty...

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17 w ramach: Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty…