1.2 Wsparcie stanowiska pracy (3)

1.2 Wsparcie stanowiska pracy (3)

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w działaniu 1.2 Wsparcie stanowisk pracy

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w działaniu 1.2 Wsparcie stanowisk pracy