1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (1)

1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.06.2016 do 23.06.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 w ramach Działania 1.2 Wzmoc..

PLANOWANY data naboru wniosków od 10.06.2016 do 23.06.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 10.06.2016 r. od godziny 7.30 do 23.06.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 09.05.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

– duże przedsiębiorstwa lub ich grupy,

– konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni) lub organizacji pozarządowych (wiodącą rolę pełni przedsiębiorstwo).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.

3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 277 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu realizowanego przez duże przedsiębiorstwo – 65% wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektów, w których występuje pomoc de minimis 700 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 (DOC 847 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 512 KB)

Link do pliku Podręcznik Systemu LSI 2014+ (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 466 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16.

Link do pliku Regulamin konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-002/16 (DOC 847 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.szalej@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 05 lub bezpośrednio w

Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu

al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań,

tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020

Przejdź na stronę ogłoszenia