1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP (3)

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP (3)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs 
w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 
w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs 
w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP 
w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020