1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA WROCŁAW ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach: Schemat 1.3 A Przygotowanie...

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA WROCŁAW ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach: Schemat 1.3 A Przygotowanie…