1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy ZIT AJ

1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy ZIT AJ

RPDS. 01.03.03-IP.01-02-183/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz MIASTO JELENIA GÓRA,któremu Zarząd...

RPDS. 01.03.03-IP.01-02-183/16 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz MIASTO JELENIA GÓRA,któremu Zarząd…