1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski (2)

1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski (2)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.01.03.02-IZ.00-08-K01/19w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…