1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne/ 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne/ 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

Wdrażanie Działania 1.4 RPO WD, Poddziałania 1.4.1, Schemat 1.4 C RPO WD zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą zgodnie z Porozumieniem zawartym z Instytucją Zarządzającą RPO WD, jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (zwana dalej DIP). Przedmiotem konkursu są typy...

Wdrażanie Działania 1.4 RPO WD, Poddziałania 1.4.1, Schemat 1.4 C RPO WD zostało powierzone Instytucji Pośredniczącej, którą zgodnie z Porozumieniem zawartym z Instytucją Zarządzającą RPO WD, jest Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (zwana dalej DIP). Przedmiotem konkursu są typy…