1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu (1)

1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu (1)

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C Regulaminu konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-003/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Ogłaszamy nabór w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu, Schemat C Regulaminu konkursu nr RPWM.01.04.01-IZ.00-28-003/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.