1.4 Wsparcie MŚP / 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (1)

1.4 Wsparcie MŚP / 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP (1)

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju…