1.4 Wzór na konkurencję Etap II

1.4 Wzór na konkurencję Etap II

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II, POPW 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap II, POPW 2014-2020