1.4 Wzór na konkurencję II etap (1)

1.4 Wzór na konkurencję II etap (1)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 –2020 ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowaniaw ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 –2020 ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowaniaw ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję II etap