1.4 Wzór na konkurencję II etap

1.4 Wzór na konkurencję II etap

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 28.04.2017 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ramach Etapu II działania 1.4 Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia kon..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 28.04.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ramach Etapu II działania 1.4 Wzór na konkurencję, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski Wschodniej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie realizacji działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w Etapie I działania 1.4 Wzór na konkurencję POPW.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPW dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

3 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

150 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93.

Linki

Dokumentacja konkursowa

Generator wniosków

Przejdź na stronę ogłoszenia