1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw / 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP (1)

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw / 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.10.2016 do 10.10.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) z dniem 4.10.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.01.05.01-IZ-00-..

AKTUALNY data naboru wniosków od 04.10.2016 do 10.10.2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) z dniem 4.10.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.01.05.01-IZ-00-30-002/16, w ramach Poddziałania 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań.

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 4.10.2016 r. od godziny 7.30 do 10.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 4.10.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl/.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Kryteria wyboru podmiotu wdrażającego (DOC 592 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% – wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe: 120 000 000 euro, tj. 516 780 000 PLN (według kursu euro = 4,3065 zł).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie. (PDF 526 KB)

Link do pliku Podręcznik Systemu LSI 2014+. (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: alina.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 99 lub bezpośrednio w

Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu

al. Niepodległości 34,

61-714 Poznań,

tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia opublikowanego na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020