1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, Polska-Saksonia

1. Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe, Polska-Saksonia

Od 2 października do 30 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-saksońskim pograniczu.

Od 2 października do 30 listopada 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego na polsko-saksońskim pograniczu.