1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym DZIEDZICTWO.

16 kwietnia 2018 r. Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Rosja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w obszarze tematycznym DZIEDZICTWO.