10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych (2)

10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług / 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych (2)

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną I nabór wniosków o dofinansowanie projektów...

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną I nabór wniosków o dofinansowanie projektów…