10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT (2)

10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT (2)

Celem konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18 jest wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne[1] począwszy od edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadgimnazjalną. Przewidywane do realizacji...

Celem konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18 jest wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne[1] począwszy od edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadgimnazjalną. Przewidywane do realizacji…