10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (1)

10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT (1)

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.