10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania (1)

10.1 Wsparcie zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania (1)

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.12.2018 do 31.01.2019 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO SKŁADAN..

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.12.2018 do 31.01.2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020

OGŁASZA NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM I WZYWA DO
SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ
RPO–LUBUSKIE 2020 NA ROK 2019

Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna

dla Działania 10.1
Wsparcie Zarządzania i wdrażania. Komunikacja i badania.

W ramach kategorii interwencji:
121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
122- ewaluacja i badania
123 – informacja i komunikacja

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu

tj.
poniedziałek: od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
65-043 Zielona Góra

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

W przypadku braków lub oczywistych omyłek Instytucja Zarządzająca będzie wzywała wnioskodawcę do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych lub poprawienia oczywistej omyłki, drogą elektroniczną, telefoniczną lub pisemnie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty wskazane w załączniku nr 5 do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 tj.

– Instytucja Zarządzająca – Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

– Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach kategorii interwencji:
121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola
122- ewaluacja i badania
123 – informacja i komunikacja

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (DOCX 14 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

n/d

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Budżet naboru 23 255 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze Nr RPLB.10.01.00-IZ.00-08-P01/18

(DOCX 16 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

n/d

Wzór umowy o dofinansowanie

n/d

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

n/d