10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle)

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Gmina Kędzierzyn-Koźle)

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji nabór wniosków o dofinansowanie...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji nabór wniosków o dofinansowanie…