10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych (2)

10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych (2)

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 którego celem jest wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie...

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej ogłasza konkurs nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-083/19 którego celem jest wsparcie osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie…