10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (2)

10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników (2)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs Nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie…