10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement (2)

10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement (2)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i…