10.3 Pomoc stypendialna / 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe

10.3 Pomoc stypendialna / 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania...

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania…