10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT (326/19)

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT (326/19)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego. Konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19. Konkurs nie jest podzielony na...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Południowego. Konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-326/19. Konkurs nie jest podzielony na…