10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe – subregion ełcki – II runda

10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe – subregion ełcki – II runda

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza II rundę naboru wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie ełckim...

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza II rundę naboru wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie ełckim…