10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe – subregion olsztyński

10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe – subregion olsztyński

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie olsztyńskim...

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów typu outplacement – wsparcie osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w subregionie olsztyńskim…