10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-004/18

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-004/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie…