11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (171/17)

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego / 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT (171/17)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd…