11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (2)

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR (2)

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.