11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (176/17)

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów / 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT PŁD (176/17)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.2.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd…