11.2 Kształcenie osób dorosłych / 11.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź

11.2 Kształcenie osób dorosłych / 11.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.02.02-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.02.02-IZ.00-10-001/18 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.2 Kształcenie osób…