11.2 Odnowa obszarów wiejskich (1)

11.2 Odnowa obszarów wiejskich (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni...

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni…