11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (4)

11.2 Usługi społeczne i zdrowotne (4)

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-004/17