11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź (1)

11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź (1)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/19 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/19 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,…