11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe

11.3 Kształcenie zawodowe / 11.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór nr RPLD.11.03.03-IZ.00-10-001/18na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe...

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza nabór nr RPLD.11.03.03-IZ.00-10-001/18na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe…