11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (1)

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT (1)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.