11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT (2)

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT (2)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Kształcenie ustawiczne – RIT (Subregionu Południowego)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Kształcenie ustawiczne – RIT (Subregionu Południowego)