11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs (4)

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.