12.1 Edukacja przedszkolna (3)

12.1 Edukacja przedszkolna (3)

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Konkurs otwarty nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18