12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań, nabór nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/18

12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań, nabór nr RPWM.12.02.00-IZ.00-28-001/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór i wzywa do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej…